POLITICA DE PRIVACITAT


La titularitat del domini www.apartamentscentremar.com és propietat de AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL amb domicili social al carrer de la Devesa 2, 17258 L'Estartit i CIF número: B-17098898, i inscrita al registre mercantil de Girona, Tom 535 , llibre 0, Secc. 8, Foli 195, Full 10469, Inscripció 3ª.

AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL ha publicat aquest lloc Web per facilitar als potencials visitants l'accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc Web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d'accés.

Exactitud de la informació:
AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMURA SL posa el màxim interès a l'exactitud i actualització de la informació publicada al seu lloc Web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts d’aquest.

Enllaços, “links” a planes de tercers:
AGENCIA D'APARTAMENTS ROCAMAURA SL pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i /o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d’aquest. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el recolzament, aprovació, comercialització o relació alguna entre AGENCIA DE APARTAMENTS Rocamaura SL i les persones o entitats autores i /o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Garanties i Responsabilitats:
AGENCIA D'APARTAMENTOS ROCAMAURA SL no garanteix el funcionament permanent del lloc Web ni la inexistència d'errors de software, fallades en les comunicacions o altres problemes de hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se d’aquests per als usuaris. No obstant això AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajut tècnic a l'usuari,pel que qualsevol petició d'informació o resolució d'incidències, en relació a la Web i el seu funcionament, serà atesa per AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL en la següent adreça: Carrer de la Devesa 2, 17258 l'Estartit (Girona).

Política de cookies:
En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), els informem que aquest lloc web pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador del qui accedeix a la plana).
Les cookies que utilitza aquest lloc web són cookies tècniques: Aquestes cookies s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol•licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Protecció de dades de caràcter personal:
D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem al a seva disposició la següent informació:
El responsable del tractament de les seves dades és Agencia de Apartamentos Rocamaura, S.L., amb CIF: B17098898 i domicili a L’Estartit, C/ de la Devesa, 2 – CP 17258. L'informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti amb la finalitat de la seva sol•licitud de reserva. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol•liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. L'informem que vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits , a AGÈNCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL amb domicili social al carrer de la Devesa 2, 17258 l'Estartit o si ho prefereix a través de correu electrònic a la següent adreça: alquileres@agenciarocamaura.com

Drets de Propietat Intel•lectual:
Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual. Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors software, bases de dades, codis...)continguts en la plana de AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA S.L. estan protegits pel dret nacional e internacional de propietat intel•lectual. Aquests elements son propietat exclusiva de AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCMAURA S.L.
Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest Lloc Web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol altre mitjà, electrònic mecànic o altre, estan estrictament prohibits llevat d’autorització prèvia per escrit de AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA S.L. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

AGENCIA DE APARTAMENTOS ROCAMAURA SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta Web, els serveis o els continguts del mateix. La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l'exclusiva responsabilitat d'aquest.

Llei i Jurisdicció aplicable:
Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte pugui sorgir en el compliment e interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.